Li-Ion charger with discrete components

WAARSCHUWING VOORAF

  • Voorkom kortsluiting van de Li-Ion batterij
  • Voorkom te hoge laadtemperatuur (<60 C0) van de Li-Ion batterij. De getoonde schakeling is hier niet tegen beveiligd. Houdt de laadstroom < 0,7 Amp
  • Gebruik de lader niet bij cellen die diep zijn ontladen (<2,5 V/cel)

De Li-Ion lader die hier beschreven wordt is ontworpen door Milos Zajic en beschreven op zijn website. De lader is geschikt voor 2 en 3 cellen in serie en een laadstroom van 0,35 Amp, 0,7 Amp en 1 Amp.

Kenmerken van de lader zijn:
  • Nauwkeurige instelling van de laadspanning.
  • Goede stabiliteit van de laadspanning.
  • Indicatie van de laadproces door Led 1.
  • Weinig vermogensverlies in de regeltransistor.
  • De lader is niet kortsluitvast.

De werking is als volgt. T1 en T2 zijn geschakeld als stroomstabilisator. De laadstroom wordt begrenst door de spanningsval over de weerstanden R1//R9//R10. Als deze groter wordt dan 0,6 V dan zal T1 in geleiding komen en de spanning over R6 zal toenemen. Hierdoor zal T2 worden dicht gestuurd en de stroom begrenst. Omdat de aangeboden spanning aan de Li-Ion cel niet boven de maximaal toegestane laadspanning van 4,2 V/cel mag komen zal ook de spanning begrenst moeten worden. Dit is gerealiseerd met een TL 431 “Precision Voltage Reference”. Het is een instelbare shunt geregelde stabilisator. De spanning van de stabilisator wordt ingesteld met de spanningsdeler R8,R5,R7 en P1. Voor P1 is het raadzaam een goede meerslag instelpot te nemen.
Afhankelijk of 2 of 3 cellen in serie wordt aangesloten wordt de spanning ingeregeld op 8,4 of 12.6 volt.

J1   Cellen J2 J3 I
(-)  8,4 V  2 cellen ( ) ( ) 0,35 A
 ( )  12,6 V 3 cellen (-) ( ) 0,7 A
      (-) (-) 1,0 A

De lader in de praktijk voldoet goed zo is gebleken. De laadstroom blijft constant. Loopt de laadspanning op dan loopt ook de Vref van de TL431 op met gevolg dat de stroom door de TL431 toeneemt. Dit stuurt T1 en daarmee T2 waardoor de spanning op de klemmen van de accu wordt begrenst.
Nadeel van de schakeling is dat diep ontladen accu’s niet mogen worden aangesloten. De stroom zou dan ongewenst hoge waarden bereiken en daarmee de accu ernstig beschadigen.
Een tweede nadeel is dat de schakeling niet bruikbaar is voor situaties waarbij de lader vast is ingebouwd. Blijft namelijk de accu op de klemmen aangesloten zal er een continue stroom gaan lopen via de over de accu aangesloten weerstanden R8, R5, R7 en P1. De lekstroom via de schakeling is overigens wel erg klein.