HF Antenna analyser SARK100

De antenne analyzer SARK100 is ontwikkeld door Melchor Valera EA4FRB. Het bestrijkt het gebied van 1 – 60 MHz. De versie die ik in China kocht was niet voorzien van een battery pack. Ook was de analyzer niet voorzien van een laagniveau batterijspanning signaal, wat in het praktisch gebruik erg vervelend is. Alleen als de analyzer ophoudt met werken weet je dat je had moeten opladen. Ik heb daarom de analyzer voorzien van een oplaad “warning” signal.
De analyzer werkt op een spanning van 5 volt, die wordt gevormd uit een 12 – 14 V externe voeding. De externe voeding wordt gestabiliseerd door een L7812. Tevens wordt vanuit de externe voeding via een stroombron de batterij gevoed. De stroombron is afgeregeld op ca 50 mAmp en bestaat uit een lm317.
Voor de bewaking van de batterijspanning heb ik gebruik gemaakt van het ontwerp van Piet Kraft PA1PKR, beschreven in Electron van april 2013. Het is een simpel ontwerp gebaseerd op de tweevoudige comperator LM393D waarvan 1 comperator wordt benut als spanningsvergelijker.

Voeding met accuspanningsbewaker

De werking is als volgt. De – ingang van de comperator wordt van een gestabiliseerde ingangsspanning voorzien. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 3,3 v zener die in de praktijk stabiliseert rond 2,5 volt. Wat al bekend was, uit zich ook hier – de spreiding van de zenerspanning van zenerdioden is erg groot. Je zult toch echt moeten meten op welke spanning de diode stabiliseert voor een beetje goed resultaat. Als de spanning op de + ingang van de comperator lager wordt dan de spanning op de – ingang zal de uitgangsspanning van de comperator laag zijn (> 0,25 V). De rode led zal dan gaan branden. Op dat moment is de spanning over de serie schakeling van de groene led en diode lager dan de drempelspanning over beiden en “dooft” de led.
De 100 K weerstand voorkomt dat bij de grenswaarden de led’s als een flipperkast aan en uit schakelen. Het zorgt voor hysteresis in aan en uit schakelen.

Inregelen
Het inregelen van de bewaker is simpel en is afgestemd op de accupack. Voor de accupack is gebruik gemaakt van 8 stuks aaa 1,2 V HiMH accu’s. De aacu’s hebben een standaard capaciteit ca ca 700 mAH. Dit betekent dat de accu’s “leeg” zijn bij een spanning van ca 8 V. Op deze waarde wordt dan ook de spanningsbewaker afgeregeld.