Learning project for Control sw1 – sw2

Als onderdeel van een leerproces om de Programmable Integrated Controller PIC een beetje onder de knie te krijgen is gestart met de PIC16F627 dat meegeleverd wordt met het experimenteer bordje P8048 van Velleman. Het onderstaande programma is ook op dat bordje geschreven.
Bij ingebruikname van dat experimenteerbordje liep ik op tegen het fenomeen dat de PIC slechts een keer was te programmeren. Herprogrammeren leverde een foutmelding op.
Na enig zoeken bleek de fout te vinden in het bij het bordje meegeleverde software. Gebruik dan ook de door Velleman beschikbare gestelde versie uit 2009 die je hier vindt. Die werkt prima. 
Het programma laat op elke toetsdruk een ander led-patroon zien van de op het experimenteerbord gemonteerde led's
 
;******************************************************************
;
;PIC-programmer and experiment board K8048 Velleman;
;
;******************************************************************
;Author: Henny Reudink
;Call : PA3BYB
;Data : 2016 januari 06
;******************************************************************
;Processor :- PIC16F627
;Frequency : 4 MHz cristal
;******************************************************************
;
;    Learning project for control sw1 - sw4   
;    Version : 0.1
;
;******************************************************************
;Output pins         Input pins
;  Led LD1 RB0 (pin6)      Switch SW1 RA0 (pin17)
;  Led LD2 RB1 (pin7)      Switch SW2 RA1 (pin18)
;  Led LD3 RB2 (pin8)      Switch SW3 RA2 (pin1)
;  Led LD4 RB3 (pin9)      Switch SW4 RA3 (pin2)
;  Led LD5 RB4 (pin10)
;  Led LD6 RB5 (pin11)
;******************************************************************
;**********************Setup and declare names
  processor  pic16f627
  include   p16f627.inc   ;include standard header for
                ;selected device

  __CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WDT_OFF 

Jcount  equ      H'20'  ; J = address hex 7F
Kcount  equ      H'21'  ; K = address hex 7E

;**********************Program start
  org    0        ;Start adress is 0000h

;***********************Setup ports
; To use PORTA as I/O you need to declare the Port first.
; CLRF   PORTA   Initialize PORTA by setting output data latches
; MOVLW  0x07   Turn comperators off and enable pins for I/O functions
;          Bit7 0000 0110 Bit0 
; MOVWF  CMCON   Bit RA<2:0> enable pins for I/O functions
;**********************To make the PORTA pins output
; BCF  STATUS,RP1    Clear byte F
; BSF  STATUS,RP0    Select Bank 1
; MOVWF 0x85       F->TRISA = RA pin 0-3 input
; BCF  STATUS,RP0    Select Bank 0
;
;******************************************************************
; Tristate PORTA := I/O
  movlw    0007      ;Turn comparators off and enable pins for i/o
  movwf    CMCON      ; b := 00000110

;******************************************************************
; Pins RA<3-0> PORTA = input
; Switch on RA<0-3> normaly '0'
  bsf     STATUS,RP0   ;Select reg bank 1
  movlw    b'00001111'   ;w := b'0000 1111'
  movwf    85       ;F->TRISA = RA<3-0> input
  bcf     STATUS,RP0   ;Select reg bank 0

;******************************************************************
; At first step pinsRB<7-0> PORTB = output
; When use rrf or rlf on PORTB then all ports need to be output!!!
  bsf     STATUS,RP0   ;select reg bank 1
  movlw    B'00000000'   ;w := binary 0000 0000 
  movwf    86       ;F->TRISB = PORTB<5-0> output
  bcf     STATUS,RP0   ;Select reg bank 0

;******************************************************************
; Clear carry flag f reg
  bcf   STATUS,0      ;Clear carry flag

; Main loop

mloop:
  btfsc  PORTA,0       ;skip next instuction if bit=0
  call  switch1       ;test op switch1
  btfsc  PORTA,1
  call  switch2       ;test op switch2
  btfsc  PORTA,2
  call  switch3       ;test op switch3
  btfsc  PORTA,3
  call  switch4       ;test op switch4
  goto  mloop        ; begin opnieuw

switch1:            ;Rotate Portb bit to the right
  movlw  B'00000001'
  movwf  PORTB
switch11:
  rrf   PORTB,f       ;Flash led 7 as first of secuence
  call  waste
  btfss  PORTB,0       ;All bit's Flash?
  goto  switch11
  btfsc  PORTA,0       ;Switch1 pushed?
  goto  switch1
  movlw  b'00000000'
  movwf  PORTB        ;Switch all led's off
  return

switch2:            ;Rotate PORTB bit to the left
  movlw  B'10000000'
  movwf  PORTB
switch12:
  rlf   PORTB,f       ;Flash led 0 as first of sequence
  call  waste        ;Let led burn sometime
  btfss  PORTB,7       ;All bit's flash?
  goto  switch12
  btfsc  PORTA,1       ;Switch2 pushed?
  goto  switch2
  movlw  b'00000000'
  movwf  PORTB        ;Switch all led's off
  return

switch3:            ;Led's burn alternately
  movlw  B'01010101'
  movwf  PORTB
switch31:
  movlw  b'11111111'
  xorwf  PORTB,f
  call  waste
  btfsc  PORTA,2       ;Switch 3 pushed?
  goto  switch31
  clrf  PORTB
  return

switch4:            ;opposite loop light
  movlw  b'00100001'
  movwf  PORTB        ;bit0 en bit7 '1'
  call  waste
  movlw  b'00010010'
  movwf  PORTB        ;bit1 en bit6 '1'
  call  waste
  movlw  b'00001100'
  movwf  PORTB        ;bit2 en bit5 '1'
  call  waste
  movlw  b'00010010'
  movwf  PORTB        ;bit3 en bit4 '1'
  call  waste
  movlw  b'00100001'
  movwf  PORTB        ;bit2 en bit5 '1'
  call  waste
  clrf  PORTB
  return

;******************Waste Time
waste:             ; waste some time
  movlw  h'FF'        ;w := 50 decimaal
  movwf  Jcount
delay1:
  movwf  Kcount
delay2:
  decfsz Kcount,f      ;Kcount := K-1, skip next if zero
  goto  delay2
  decfsz Jcount,f      ;Jcount := J-1, skip next if zero
  goto  delay1
  RETURN

  end