MSX-microcomputer

In 1982 introduceerde ASCII Corporation de MSX-standaard. De afkorting betekende “Machines with Software eXchangeability”, al werd “MicroSoft eXtended” ook gebruikt, wat erop neerkwam dat MSX-software op iedere computer kon draaien waar het MSX-logo op stond. Dit was een revolutionair idee voor die tijd. Velen hebben in die tijd de eerste schreden op het programmeer vlak gezet met deze microcomputers.
Voor deze computers was in die tijd veel literatuur beschikbaar. Als je daar nu naar zoekt vindt je op het internet niet zoveel meer van. Vandaar dat is besloten om veel van de beschikbare informatie te scannen en hier beschikbaar te stellen.
 
MSX 2 Zakboekje
Het eerste is het MSX2-Zakboekje van Wessel Akkermans. Het betrof een uitgebreide vraagbaak over de MSX-machine. Het boekje is toenmalig uitgegeven bij uitgeverij STARK-TEXEL. Hier is een beperkt aantal hoofdstukken van het boek te vinden met name:
 • 9 Systeemboodschappen
 • 13 ASCI-karakterset
 • 14 Codes van functietoesten
 • 15 Scannen van toetsen
 • 16 Geheugen lay-out
 • 17 MSXDOS commando’s
 • 18 VT52 escape sequences in MSX
 • 25 Systeemlokaties
 • 26 BIOS entry points
 • 27 Hook-adressen
 • 28 Indeling van MSXDOS-schijven
 • 31 I/O-poort adressen
 • 32 Connectoren
 • 33 De programmeerbare geluidsgenerator
 • 34 Video Display Processor
 • 35 Programma’s
MSX Geheugenstructuren
Met de komst van de memorymapper in de MSX2 werd de grens van de maximaal te adresseren geheugenplaatsen van 65.536 overschreden. Plotseling was het mogelijk een groot geheugen aan te spreken. Tegenwoordig zie je dit ook bij de PIC’s, die ook gebruik maken van zo genoemde geheugen banken. Daarmee krijgt een artikel uit MSX Computer Magazine, getiteld “MSX Geheugen-Structuren” plotseling actuele waarde. Niet in de laatste plaats om deze reden kun je het gescande artikel, waarvan niet meer bekend wanneer het gepubliceerd is en die wie het is geschreven, MSX-Geheugenstructuur.
 
MSX Basic-Data
In de onderstaande download is een scan te vinden van Basic Machine Data. Na zoveel jaren is niet meer bekend waar deze data uit is gekopieerd. De inhoud van de scan bestaat uit:
* Chapter 20 Memory map
* Chapter 21 USR Function and Machine code
* Chapter 22 MSX Memory management and Catridge slot mechanism
* Chapter 23 Pheripheral Devices
* Section 4 The Operating System (fundamental)
In deze sectie worden alle BIOS (Basic Input/Output System) aanroepen uitgelegd hoe deze zijn te gebruiken samen met een overzicht van het RAM-gebied van deze “entry points”.
De MSX-Basic-Data te vinden.